“We wilden alle teams op en rond de OK van reactief naar pro-actief gedrag bewegen. En wat we zelf in een werkoverleg niet altijd in voldoende mate voor elkaar kregen, lukte in de begeleidingssessies met de trainers Van Dijken wel. Ik moet hierbij ook denken aan de ‘recovery’, een kleinere groep verpleegkundigen die zich misschien voor het eerst sinds lange tijd écht serieus genomen voelde.”