Onderzoek naar Teamroutines, Cultuur en Gedragsverandering

Wij begrijpen en transformeren teams en organisaties door diepgaand onderzoek naar hun gedrag en cultuur met onze Gedrags- en GewoonteScan. Met onze expertise helpen we organisaties bij het identificeren van sterke punten, knelpunten en groeipotentieel op het gebied van communicatie, samenwerking, routines, processen en gedrag. Onze aanpak omvat 12 cruciale goede gewoonten en routines die de kern vormen van een succesvol team. Hierdoor leggen we de basis voor gedragsverandering die resultaten oplevert.

Onze Aanpak: Het Onderzoek naar Gedrag en Cultuur

Wij werken nauw samen om inzicht te krijgen in de huidige gedragspatronen, veranderbereidheid, teamcultuur, routines en communicatie in uw organisatie. We analyseren de 12 goede gewoonten en routines die van invloed zijn op de communicatie, samenwerking en resultaten binnen jullie team. Deze gewoonten dienen als pijlers voor een gezonde en productieve werkomgeving van waaruit effectieve gedragsverandering de sleutel kan zijn naar nog betere resultaten en nog meer werkgeluk.

Hoe verloopt uw communicatie: De Sleutel tot Succes

Effectieve communicatie vormt de basis van elke succesvolle samenwerking. We onderzoeken hoe informatie wordt gedeeld, hoe overleggen plaatvinden, hoe  formele en informele informatiestromen lopen, hoe effectief gebruikte communicatiesystemen zijn en hoe beslissingen worden genomen en hoe teamleden met elkaar communiceren. Onze aanpak helpt u bij het versterken van openheid, transparantie en betrokkenheid.

Samenwerking: Bouwen aan Synergie

Samenwerking overstijgt individuele prestaties. Ons onderzoek richt zich op hoe teams samenwerken, kennis delen, feedback geven, conflictvaardig zijn, veranderbereidheid tonen en gezamenlijke doelen bereiken. We identificeren gebieden waar de samenwerking kan worden versterkt en ondersteunen u bij het creëren van een omgeving waarin synergie gedijt.

Procesoptimalisatie: Stroomlijnen voor Succes

Efficiënte processen leiden tot betere resultaten. We analyseren hoe taken worden uitgevoerd, welke workflows aanwezig zijn en hoe deze kunnen worden verbeterd. Ons doel is om de productiviteit te verhogen door middel van effectieve procesoptimalisatie.

Gedragsverandering: Van Inzicht naar Actie

Onze aanpak gaat verder dan analyse alleen. We geven gerichte adviezen om volgende stappen te zetten die aansluiten op veranderbereidheid en de ontwikkelingsfase van een team. Bij deze volgende stappen kunnen we, wanneer gewenst, verder samenwerken en een katalyserende rol spelen.  Met behulp van op maat gemaakte workshops, training en begeleiding en strategieën maken we samen een visie, bevorderen we positieve gewoonten, routines en gedragsverandering. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin ontwikkeling, communicatie, samenwerking en procesoptimalisatie natuurlijke en effectieve onderdelen van het dagelijkse werk zijn.

Samen werken aan Verandering

Bij Van Dijken Training & Consulting geloven we in de kracht van gedragsverandering, organisatieontwikkeling en leiderschap.  Samen zullen we werken aan het ontwikkelen van visie, doelstellingen/ KPI’s. goede gewoonten en routines die niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook een duurzame en positieve werkomgeving bevorderen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen.

Oprichter en Inspirerende kracht achter Van Dijken training & consulting

Renate van Dijken (1979) is visionair ondernemer, communicatiewetenschapper, gewaardeerd auteur en de drijvende kracht achter Van Dijken Training & Consulting. Met een passie voor leiderschap, teamontwikkeling en de gedragsveranderingsaspecten en de psychologische kant van het communicatievak, heeft Renate haar expertise omgezet in waardevolle hulpmiddelen en inzichten die individuen, teams en organisaties inspireren en versterken.

Neem contact op met Renate

Blogs